Räägime ilmast ja teenindusest!


Näidisküsitlusest näete Trendline™ küsitlusmootori mõningaid tehnilisi võimalusi.

Tulemused kuvame meie veebilehel.

Kuivõrd rahul olete klienditeeninduse tasemega Eestis?

Hinnake skaalal ühest viieni, kus "1" tähendab "üldse ei ole rahul" ning "5" tähendab "olen väga rahul".

1 2 3 4 5

Mis võiks olla teenindajate suhtlusstiilis teisiti?

Valige variant millist teenindust eelistaksite.

Kuivõrd rahul olete Eesti kliimaga?

Hinnake skaalal, kus "1" tähendab "üldse ei ole rahul" ning "5" tähendab "olen väga rahul".

1 2 3 4 5

Mis võiks olla meie kliimas teisiti?

Kas eelistate 5, 10 või 11 astmelist küsimustikku tagasiside küsitlustes?

Viiepalline (1 - 5), kümneastmeline (1 - 10), 11 astmeline (0 - 10).

Kuidas meeldib, kui vastusevariantideks on pisipildid?

Soovi korral kirjutage midagi

Vabateksti kommentaar

Kui suure tõenäosusega soovitaksite Eesti klienditeenindust oma sõpradele, tuttavatele, kolleegidele välismaalt?

Hinnake skaalal nullist kümneni, kus “0” tähendab “ei ole üldse tõenäoline” ning “10” tähendab “väga tõenäoline“.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Powered by Trendline